ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ความรู้เกี่ยวกับสังกะสี
dot
bulletสังกะสีคืออะไร
bulletสังกะสีรีไซเคิล
bulletสาระน่ารู้เกี่ยวกับสังกะสี
dot
ประโยชน์สังกะสีต่ออุตสาหกรรม
dot
bulletชุบเคลือบเหล็ก
bulletฉีดขึ้นรูปชิ้นงาน
bulletเคมีภัณฑ์
bulletทองเหลือง
dot
สังกะสีกับสุขภาพ
dot
bulletสังกะสีสำคัญต่อสุขภาพ
bulletบทความสังกะสีกับสุขภาพ
dot
สังกะสีกับพืช
dot
bulletสังกะสีจำเป็นต่อพืช
bulletบทความสังกะสีกับพืช
dot
ข่าวสาร/กิจกรรม
dot
bulletกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์
bulletข่าวสังกะสีจากสื่อมวลชน
dot
เอกสารสื่อเผยแพร่
dot
bulletเอกสารสิ่งพิมพ์
bulletเอกสารงานวิจัย
bulletสื่อมัลติมีเดีย


บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
สมาคมผู้ผลิตสังกะสีระหว่างประเทศ
LME
Wiki สังกะสี


13 พฤศจิกายน 2555 : ผู้ประกอบการโรงชุบลงนามเตรียมยื่นจัดตั้งสมาคมการชุบสังกะสีไทย

 

ผู้ประกอบการโรงชุบสังกะสีในประเทศได้ประชุมหารือเพื่อสรุปขั้นตอนและรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการจัดตั้งสมาคมการชุบสังกะสีไทยหรือ Thailand Galvanizing Association (TGA)โดยมีบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ในฐานะอุตสาหกรรม ต้นน้ำให้การสนับสนุนและประสานการจัดประชุมดังกล่าว ที่ห้องประชุมบริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการโรงชุบสังกะสี  4 ราย ประกอบด้วย บริษัท เวิลด์ โค๊ตติ้ง โพรเซ็ส จำกัด บริษัท แสงเจริญ ฮอทดิพ กัลป์วาไนซ์ จำกัด บริษัท ยูเนี่ยนกัลป์วาไนเซอร์ จำกัด และบริษัท จี เอส กัลป์วาไนซ์ จำกัด ได้เป็นตัวแทนผู้ประกอบการ โรงชุบสังกะสีในประเทศ ร่วมลงนาม เตรียมการยื่นขอจัดตั้งสมาคมการชุบฯ
     การจัดตั้งสมาคมการชุบฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้และเทคโนโลยี ตลอดจนร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ของอุตสาหกรรมชุบสังกะสีในประเทศ ซึ่งจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขัน ขยายตลาดและอยู่รอดได้ในระยะยาว  

 
กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์

10 มีนาคม 2555 : ผาแดงฯ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ IZA ถ่ายทอดความรู้การชุบสังกะสี
21 กันยายน 2554 : ผาแดงฯ ร่วมมือกรมพัฒนาฝีมือแรงงานพัฒนาอุตสาหกรรมฉีดสังกะสีสู่ความเป็นเลิศ article
21 กรกฎาคม 2554 :ผาแดงฯ ยกระดับอุตฯ ฉีดชิ้นงานและชุบเคลือบสังกะสีไทยสู่ความเป็นเลิศ article
28 มิถุนายน 2554 : ผาแดงฯ ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคสรรพวิชาเปิดหลักสูตรเจาะสำรวจแห่งแรกในส.ป.ป.ลาวและภูมิภาคอาเซียน
13 พฤษภาคม 2554 : ผาแดงฯ ต้อนรับคณะทำงานโภชนาการธาตุสังกะสี
11 พฤษภาคม 2554 : นิทรรศการสังกะสีเพื่อชีวิต article
24 กุมภาพันธ์ 2554 : ผาแดงฯ ร่วมกับเอ็มเทคจัดสัมมนาพัฒนาอุตสาหกรรมฉีดสังกะสี article
1 ธันวาคม 2553 : ผาแดงเดินหน้าผลักดัน Centre of Excellence ยกระดับอุตฯ ฉีดสังกะสีไทย สู่ความเป็นเลิศในภูมิภาค ตั้งเป้าเห็นผลสำเร็จภายใน 3 ปี
1 ตุลาคม 2553 : ผาแดงฯ เปิดตัว Centre of Excellence พัฒนาอุตสาหกรรมฉีดสังกะสีไทย
สิงหาคม 2553 : IZA สรุปผลดำเนินโครงการเพิ่มธาตุอาหารสังกะสี article
1 มิถุนายน 2553 : ผาแดงฯ จัดกิจกรรมเยี่ยมชมสวนผลไม้ที่ใช้ปุ๋ยสังกะสีเพิ่มผลผลิต article
6 ตุลาคม 2552 : นักโภชนาการแนะเพิ่มธาตุสังกะสีในอาหารเพื่อเสริมการเติบโตและพัฒนาการของเด็ก article
28 พฤษภาคม 2552 : อุตสาหกรรมสังกะสีและปุ๋ยร่วมลดอัตราการเสียชีวิตในประเทศกำลังพัฒนา เริ่มโครงการส่งเสริมปุ๋ยที่มีสังกะสีเพิ่มผลผลิตและสร้างสุขภาพที่ดีขึ้น article
22 เมษายน 2552 : “สังกะสี” พระเอกใหม่แห่งวงการธาตุอาหารพืช article
17 เมษายน 2552 : ระดมนักวิจัยพัฒนาคุณภาพดินและปุ๋ยเพิ่มผลผลิต ชี้ดินขาดธาตุสังกะสีกระทบสุขภาพ articleZincInfoThailand.com Copyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 26-27 เลขที่ 191/18-25 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110