ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ความรู้เกี่ยวกับสังกะสี
dot
bulletสังกะสีคืออะไร
bulletสังกะสีรีไซเคิล
bulletสาระน่ารู้เกี่ยวกับสังกะสี
dot
ประโยชน์สังกะสีต่ออุตสาหกรรม
dot
bulletชุบเคลือบเหล็ก
bulletฉีดขึ้นรูปชิ้นงาน
bulletเคมีภัณฑ์
bulletทองเหลือง
dot
สังกะสีกับสุขภาพ
dot
bulletสังกะสีสำคัญต่อสุขภาพ
bulletบทความสังกะสีกับสุขภาพ
dot
สังกะสีกับพืช
dot
bulletสังกะสีจำเป็นต่อพืช
bulletบทความสังกะสีกับพืช
dot
ข่าวสาร/กิจกรรม
dot
bulletกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์
bulletข่าวสังกะสีจากสื่อมวลชน
dot
เอกสารสื่อเผยแพร่
dot
bulletเอกสารสิ่งพิมพ์
bulletเอกสารงานวิจัย
bulletสื่อมัลติมีเดีย


บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
สมาคมผู้ผลิตสังกะสีระหว่างประเทศ
LME
Wiki สังกะสี


ฉีดพ่นสารนาโนในนาข้าวเพิ่มผลผลิตได้ 20%

 
โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 29 มิถุนายน 2555 07:21 น.

    

สจล.- เชื่อม นาโนกับ นาข้าวนักวิจัย สจล.พบวาอนุภาคนาโนซิงออกไซด์ช่วยพืชเจริญเติบโตได้ดี จึงหนุนใช้ในการเกษตร ล่าสุดชาวนาที่กำแพงเพชรมทดลองฉีดพ่นในนาข้าว ได้ผลผลิตเพิ่มถึง 20%
       
       ทีมนักวิจัยวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) พัฒนา อนุภาคนาโนซิงออกไซด์ (ZnO) เพื่อแก้ปัญหาในการเพาะพันธุ์ข้าว โดยอนุภาคดังกล่าวช่วยการเจริญเติบโตของพืช อีกทั้งพืชที่ได้รับซิงออกไซด์นั้นจะต้านทานโรคได้ดีกว่าพืชที่ไม่ได้รับ และปริมาณผลผลิตที่ได้รับหลังการเก็บเกี่ยวได้สูงกว่าประมาณ 3-5 เท่าตัว นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติที่ช่วยในการลดปริมาณการใช้ปุ๋ยในธาตุอาหารหลัก คือ NPK ซึ่ง8าดว่าจะช่วยเพิ่มผลผลิต และคุณภาพของข้าวไทยได้
       
       ล่าสุด มีการทดลองใช้อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ในการปลูกข้าวแบบหว่านตม ณ หมู่บ้านข้าวนาโนเทคโนโลยีนาบ่อคำ พระจอมเกล้าลาดกระบัง ต.นาบ่อคำ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ซึ่ง รศ.ดร. จิติ หนูแก้ว คณบดีวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง กล่าวว่า เมื่อปี 2554 วิทยาลัยฯ ได้จัดอบรมความรู้ด้านนาโนเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่น โดยเริ่มสอนตั้งแต่การให้ความรู้ไปจนถึงวิธีการเพาะปลูกพืชผลทางเกษตรกรรมอย่างมีคุณภาพ ซึ่งชุมชนนาบ่อคำได้แสดงความพร้อมและศักยภาพในการเพาะปลูกมันสำปะหลังด้วยนาโนเทคโนโลยี
       
       มาถึงปี 2555 ทางวิทยาลัยฯ จึงได้สนับสนุนให้ชุมชนนาบ่อคำ เป็นชุมชนต้นแบบด้านนาโนเทคโนโลยีสำหรับการเพาะปลูกข้าว เนื่องจากข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศและกำลังประสบปัญหาการแข่งขันในตลาดอย่างรุนแรง จึงเป็นที่มาของหมู่บ้านข้าวนาโนเทคโนโลยีนาบ่อคำ พระจอมเกล้าลาดกระบัง
       
       "ที่ผ่านมานั้นชุมชนในตำบลนาบ่อคำเพาะปลูกข้าวเป็นจำนวนมาก แต่เมื่อเปรียบเทียบปริมาณการปลูกกับผลผลิตที่ควรจะได้นั้น พบว่ายังเป็นตัวเลขที่ต่ำมาก โดยเกณฑ์ที่ควรจะได้ผลผลิตนั้น อยู่ที่ประมาณ 650-774 กิโลกรัมต่อไร่ แต่ในความเป็นจริง ได้ผลผลิตเพียง 400 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดจากการปลูกที่ขาดประสิทธิภาพ อย่างการเพาะกล้า การเติบโตไม่สม่ำเสมอ การใช้ปุ๋ยเคมีที่มีต้นทุนสูง ซึ่งหลายพื้นที่ในไทยก็เกิดปัญหาเช่นเดียวกันนี้ ซึ่งการใช้อนุภาคนาโนซิงออกไซด์มาช่วยจะลดปัญหาเหล่านี้ได้" รศ.ดร.จิติกล่าว
       
       รศ.ดร. จิติ กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากทีมนักวิจัยค้นพบประสิทธิภาพของอนุภาคนาโนซิงออกไซด์ที่มีต่อพืช จึงได้นำมาใช้เพาะปลูกข้าว ที่หมู่บ้านข้าวนาโนเทคโนโลยีนาบ่อคำ โดยเริ่มจากการนำเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ต้องการนำไปหว่านในนา นำไปแช่ด้วยนาโนซิงค์ออกไซด์ผสมน้ำเป็นเวลา 1 วัน แล้วนำเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผ่านการแช่น้ำนาโนฯไปหว่านลงในแปลง เมื่อลองวัดการเจริญเติบโตทุกๆ 7 วัน พบว่า มีอัตราการงอกคิดเป็น 93% และพบว่าเมื่อหว่านจนครบ 6 สัปดาห์ ต้นข้าวที่แช่ด้วยอนุภาคนาโนซิงออกไซด์สูง 85.17 เซนติเมตร ซึ่งสูงกว่าข้าวที่ไม่ได้แช่เกือบ 10 เซนติเมตร และข้าวแช่อนุภาคนาโนซิงออกไซด์ให้ผลผลิตสูงถึง 660 กิโลกรัมต่อไร่ มากกว่าเดิมที่ให้ผลผลิตเพียง 548 กิโลกรัมต่อไร่
       
       "ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจ สามารถเพิ่มผลผลิตของข้าวได้มากถึง 20 เปอร์เซ็นต์ สอดคล้องกับปริมาณความต้องการได้ โดยหลังจากที่มีการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของอนุภาคนาโนซิงออกไซด์ที่มีต่อการปลูกข้าว จึงทำให้มีพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการการเผยแพร่องค์ความรู้ของการนำนาโนซิงค์ออกไซด์มาใช้ในการปลูกข้าวแบบหว่านตมกับวิทยาลัยนาโนฯ มากกว่า 100 พื้นที่ในปัจจุบัน" รศ.ดร.จิติกล่าว
ข่าวสังกะสีจากสื่อมวลชน

“หมู่บ้านข้าวนาโนฯ” โชว์นวัตกรรม...เพิ่มผลผลิต
นาโนสยบน้ำเน่า
ผาแดงแตกหน่อรีไซเคิลสังกะสี ปลื้ม “COE” ดันอุตฯ ฉีดชิ้นงานสังกะสี -ยกระดับแข่งอาเซียน
คอลัมน์เสพสมบ่มิสม เดลินิวส์ 11 กรกฎาคม 2554 ตอบปัญหาเรื่องสังกะสี
แพทย์เจ้าของผลงานวิจัยโรคมาลาเรีย-ประโยชน์ของธาตุสังกะสีเข้ารับพระราชทานรางวัลเจ้าฟ้ามหิดลเข้ารับพระราชทานรางวัล
ชู 5 แพทย์เจ้าของรางวัลเจ้าฟ้ามหิดลปราบ ‘มาลาเรีย’-‘โรคติดเชื้อในเด็ก’ article
ติงองค์กรโลกเมินปัญหาขาดสังกะสี
แพทย์รางวัลเจ้าฟ้ามหิดลเผยผลสำเร็จวิจัยสังกะสี “Zinc : From Discoveries to Public Health Significance” article
หมอวิจัยมาลาเรีย-สังกะสี คว้ารางวัลเจ้าฟ้ามหิดล53 article
ILZSG คาดภาวะสังกะสีโลกปี 2554 ยังเกินความต้องการใช้ article
งานวิจัยเพิ่มมูลค่าข้าวไทยเติมธาตุเหล็กและสังกะสีคว้ารางวัสุดยอดนักวิจัยปี 53 article
“ธาตุสังกะสี”เพิ่มคุณภาพมังคุด ช่วยผลใหญ่-เนื้อนุ่ม-รสชาติดี article
สวนขานรับอจ.ลาดกระบังมังคุดชอบสังกะสีลูกโตสวย article
"ธาตุสังกะสี"ช่วยผลไม้ภาคตะวันออก มีผลผลิตเพิ่มขึ้น แถมคนกินได้ประโยชน์จากแร่ธาตุด้วย article
วิจัยกว่า 10 ปี แนะใช้ปุ๋ยสังกะสีแก้ปัญหา "มังคุด" คุณภาพตกต่ำ article
เพิ่มสังกะสีในมังคุด เพิ่มคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร article
ชีวิต 'นักวิชาการลุยสวน' article
"สังกะสี"ปัจจัยสำคัญ พัฒนาการสุขภาพเด็กไทย article
แป้งข้าวสูตรเสริมธาตุสังกะสีลดเตี้ย article
มหิดลคิดแป้งข้าวเสริมธาตุสังกะสีแก้ปัญหานร.เตี้ย article
วิจัยพบเด็กอีสาน"เตี้ย"ขาด"ธาตุสังกะสี" article
สังกะสีแก้โรคท้องร่วง article
จุดต่างชาวนา "ไทย-เวียดนาม" article
นักวิชาการ ไทย-ตุรกี ฟันธงดินขาดธาตุ "สังกะสี" ส่งผลถึงสุขภาพคนไทย ดันเป็นวาระแห่งชาติ article
'สังกะสี' แร่ธาตุสำคัญที่ถูกมองข้าม articleZincInfoThailand.com Copyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 26-27 เลขที่ 191/18-25 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110