ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ความรู้เกี่ยวกับสังกะสี
dot
bulletสังกะสีคืออะไร
bulletสังกะสีรีไซเคิล
bulletสาระน่ารู้เกี่ยวกับสังกะสี
dot
ประโยชน์สังกะสีต่ออุตสาหกรรม
dot
bulletชุบเคลือบเหล็ก
bulletฉีดขึ้นรูปชิ้นงาน
bulletเคมีภัณฑ์
bulletทองเหลือง
dot
สังกะสีกับสุขภาพ
dot
bulletสังกะสีสำคัญต่อสุขภาพ
bulletบทความสังกะสีกับสุขภาพ
dot
สังกะสีกับพืช
dot
bulletสังกะสีจำเป็นต่อพืช
bulletบทความสังกะสีกับพืช
dot
ข่าวสาร/กิจกรรม
dot
bulletกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์
bulletข่าวสังกะสีจากสื่อมวลชน
dot
เอกสารสื่อเผยแพร่
dot
bulletเอกสารสิ่งพิมพ์
bulletเอกสารงานวิจัย
bulletสื่อมัลติมีเดีย


บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
สมาคมผู้ผลิตสังกะสีระหว่างประเทศ
LME
Wiki สังกะสี


สังกะสีกับสุขภาพ article

 

สังกะสีกับสุขภาพ                                                                                                             กิจกรรมใหม่ของสมาคมสังกะสี
นานาชาติเกี่ยวกับสังกะสีกับสุขภาพ
 
สังกะสีเป็นจุลธาตุที่จำเป็นสำหรับมนุษย์ สัตว์ และพืช
                สังกะสีจัดเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อสุขภาพของมนุษย์ การบริโภคธาตุสังกะสีในปริมาณที่เพียงพอ จะเป็นกุญแจที่สำคัญที่ช่วยลดการเกิดโรคในเด็ก เพิ่มการเจริญเติบโตของร่างกาย และลดอัตราการตายในประเทศกำลังพัฒนา อย่างไรก็ตามในการพิสูจน์ประโยชน์ของการได้รับสารอาหารสังกะสีที่เพียงพอ การขาดธาตุสังกะสีจัดเป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับที่ 5 ที่เป็นสาเหตุให้เกิดโรค ซึ่งทำให้มีอัตราการเสียชีวิตสูง ในประเทศกำลังพัฒนา (WHO, 2002)
   มนุษย์จะยังคงมีชีวิตอยู่ไม่ได้ ถ้าปราศจากธาตุสังกะสี จะพบธาตุสังกะสีในทุกส่วนของร่างกาย เช่น อวัยวะต่างๆ เนื้อเยื่อ กระดูก ส่วนที่เป็นของเหลว และเซลล์ ธาตุสังกะสีถูกนำไปใช้ในการสร้างเซลล์ มีความสำคัญสำหรับหญิงตั้งครรภ์ เพื่อใช้ในการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ ซึ่งมีการแบ่งเซลล์อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ธาตุสังกะสียังมีความจำเป็นต่อการกระตุ้นการเจริญเติบโต (พัฒนาการด้านความสูง น้ำหนัก และกระดูก) ทั้งในทารก เด็กเล็ก และวัยรุ่น
              ในบรรดาวิตามินและแร่ธาตุทั้งหมด ธาตุสังกะสีจะแสดงให้เห็นผลอย่างเด่นชัดต่อระบบภูมิคุ้มกันทั้งหมดของร่างกาย
              ได้มีการพิสูจน์ว่าธาตุสังกะสีมีผลในการช่วยต่อสู้การติดเชื้อโรค และยังช่วยลดระยะเวลา และความรุนแรงอันเกิดจากการเป็นหวัดลงได้
ผู้ได้รับรางวัลโนเบลกล่าวว่า ธาตุสังกะสีช่วยแก้ปัญหาร้ายแรงที่สุดของมวลมนุษยชาติ
                ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและกลุ่มผู้ได้รับรางวัลโนเบล 5 คน ได้กล่าวอ้างไว้ที่กรุงบรัสเซลส์     ประเทศเบลเยี่ยม เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน ค.ศ.2008 ว่าสามารถจัดหาธาตุสังกะสีและวิตามิน A ให้กับเด็กที่ขาดสารอาหารได้ในราคาถูก ซึ่งมีผลทำให้สามารถจัดการกับปัญหาที่ร้ายแรงอันดับหนึ่งที่โลกกำลังเผชิญอยู่ได้
                กลุ่ม 8 ผู้นำทางเศรษฐกิจได้มีมติเช่นเดียวกับฉันทามติ Copenhagen 2008 ให้มีการจัดตั้งโรงเรียนธุรกิจ Copenhagen (“Consensus”) เป็นศูนย์รวมโครงการตามฉันทามติ Copenhagen เพื่อพิจารณาปัญหาต่างๆ ของโลก และประเมินผลกระทบต่อการลงทุนในการแก้ปัญหาเหล่านั้น รวมทั้งจัดลำดับของปัญหาเพื่อนำไปสู่การจัดการแก้ไขอย่างสมเหตุสมผล Dr.Bjorn Lomborg  ผู้ริเริ่มให้มีฉันทามติ และอดีตผู้อำนวยการสถาบัน  Danish Environmental Assessment  กล่าวไว้ในขบวนการดำเนินการตามฉันทามติว่า “สิ่งนี้จะช่วยให้เราอยู่เหนือความคาดหมายในการตัดสินใจ ในการแก้ปัญหาของโลกให้ดีที่สุด และมีการใช้จ่ายเงินอย่างคุ้มค่าที่สุด เพื่อมอบสิ่งที่ดีแก่โลก ความยากมาเป็นอันดับแรก ในการดำเนินงาน มันเป็นเรื่องที่ง่ายมากที่จะกล่าวว่าเราต้องการทำทุกอย่าง แต่โชคไม่ดี เรามีแหล่งทรัพยากรที่จำกัด เราจึงไม่ควรตัดสินใจเพียงดูแค่ค่านิยม แต่ยังต้องรวมถึงเหตุและผลด้วย”
                ที่ประชุมยังได้สรุปว่าสามารถจัดหาธาตุสังกะสี และวิตามิน A ให้กับเด็ก 80% ของเด็กประมาณ 140 ล้านคนทั่วโลกที่ขาดสารอาหาร (เริ่มในพื้นที่ sub-saharan แอฟริกา และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) โดยใช้งบประมาณ 60 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี ซึ่งจะให้ผลตอบแทน (ในด้านสุขภาพที่ดีขึ้น เพิ่มรายได้ในอนาคต และลดอัตราการเสียชีวิตลง) มากกว่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ ได้เงินคืน 17 เหรียญสหรัฐต่อการใช้จ่ายทุกๆ 1 เหรียญสหรัฐ แต่ในทางกลับกัน ตัวอย่างเช่น ผู้เชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจได้จัดลำดับให้การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกเพื่อควบคุมภาวะโลกร้อนให้อยู่ในลำดับที่ 13   พบว่าการใช้จ่ายเงินสำหรับการดำเนินการนี้จำนวน 800 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในอนาคตจะได้รับผลตอบแทนคืนเพียง 685 พันล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้น ซึ่งอัตราที่ได้รับคืนติดลบ
                จากการวิจัยได้แสดงให้เห็นว่าการขาดธาตุสังกะสีจัดเป็นปัญหาวิกฤติในประเทศกำลังพัฒนา ในช่วงต้นปีนี้วารสาร Lancet ซึ่งเป็นวารสารผู้นำทางการแพทย์ ได้บ่งชี้ว่าการขาดธาตุสังกะสีเป็นเหตุให้เด็กเสียชีวิต 4% ของการตายของเด็กทั่วโลก และยังทำให้ขาดความสามารถในการปรับตัวในการยืดอายุของเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี ในประเทศที่ประชากรมีรายได้ต่ำ และองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ให้การยอมรับปัญหาการขาดธาตุสังกะสีในเด็กเช่นกัน อย่างไรก็ตามการยอมรับอย่างกว้างขวางของกลุ่มนักวิทยาศาสตร์เหล่านี้ต่อปัญหาดังกล่าวยังไม่เพียงพอที่จะดำเนินงานได้ เช่นเดียวกับที่ฉันทามติได้พบ
 
 
แม้ว่าจะมีการพิสูจน์ประโยชน์ของการให้สารอาหารสังกะสีที่เพียงพอ
 
ประชากรประมาณ 2 พันล้านคนก็ยังคงอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการขาดธาตุสังกะสี
 
 
 
 

เราทุกคนต้องการธาตุสังกะสี

 การเริ่มต้นกำจัดภาวะการขาดธาตุสังกะสี
                ความสามารถในการเข้าถึงการกำจัดการขาดธาตุสังกะสีให้หมดไป ต้องมีการดำเนินการให้ประสบผลสำเร็จและมีการประเมินผล
                มีความต้องการข้อมูลที่ดีของสภาวะของธาตุสังกะสีของประชากรโลกอย่างเร่งด่วน เพื่อใช้ในการวางแผนผลกระทบของสิ่งที่จะเข้าไปแทรกแซง เพื่อควบคุมภาวะการขาดธาตุสังกะสี
                องค์การอนามัยโลกได้ให้คำแนะนำว่าควรมีการดำเนินการเพิ่มธาตุสังกะสีเข้าไปในการรักษาโรคท้องร่วง และภาวะการขาดสารอาหารอย่างรุนแรง
                ในการวางแผนการป้องกันในประเทศที่เสี่ยงต่อการขาดธาตุสังกะสีในระดับสูงถึงปานกลาง สามารถเติมธาตุสังกะสีเข้าไปก่อนการผสมแร่ธาตุได้
                มาตรการป้องกันโดยการเพิ่มธาตุสังกะสีควรจะพิจารณาให้กับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี ในประเทศที่เสี่ยงต่อการขาดธาตุสังกะสีสูง
                กลยุทธ์ในระยะยาวที่จะเพิ่มธาตุสังกะสีแก่ประชากร คือการควบคุมการบริโภคอาหารโดยวิธีการต่างๆ / การดัดแปลงแก้ไข รวมเทคโนโลยีทางการเกษตรและแปรรูปอาหารเพื่อเพิ่มปริมาณการดูดซึมธาตุสังกะสีในอาหารหลักที่ใช้ในการบริโภค
                หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดการ การขาดธาตุสังกะสีสามารถค้นหาได้จากเว็บไซด์ของกลุ่มที่ปรึกษาสารอาหารสังกะสีนานาชาติที่ http://www.izincg.org
 
อุตสาหกรรมสังกะสีอยู่เบื้องหลังความพยายามในการจัดการการขาดธาตุสังกะสี
                สมาคมสังกะสีนานาชาติ (IZA) ในนามของอุตสาหกรรมสังกะสีเป็นผู้นำของโลกในการสนับสนุนโครงการต่างๆ ตามคำแนะนำของฉันทามติ Copenhagen   IZA เป็นกลไกในการก่อตั้งกลุ่มที่ปรึกษาสารอาหารสังกะสีนานาชาติ (“IZiNCG”) และยังให้การสนับสนุนด้านเงินทุนสำหรับนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้ ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ The International Union of Nutritional Sciences นอกจากนี้ IZA และ IZiNCG ยังได้อุทิศตนในการส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือที่จะลดภาวการณ์ขาดธาตุสังกะสีทั่วโลก โดยการสนับสนุนด้านการศึกษาและให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ และ IZA ได้ให้เงินสนับสนุนในการจัดประชุมทางวิชาการ จัดพิมพ์แผ่นพับโฆษณา และจัดตั้งเว็บไซด์ (www.zinc-health.org และ www.zinc-crops.org)  นอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับสมาคมปุ๋ยนานาชาติ และองค์กรอื่นๆ ในการทำให้พืชมีธาตุสังกะสีเพิ่มขึ้นโดยการใช้ปุ๋ยผสมธาตุสังกะสีใส่ลงในดินที่ขาดธาตุสังกะสีที่พบทั่วไปในโลก โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา
                Stephen Wilkinson เลขาธิการ IZA ได้อธิบายไว้ว่า “อุตสาหกรรมสังกะสี ได้มีความพยายามอย่างมากในการแจ้งให้ผู้กำหนดนโยบายทราบว่า การขาดธาตุสังกะสีโดยเฉพาะในเด็ก จัดเป็นภัยที่คุกคามที่สำคัญต่อสุขภาพของเด็ก สิ่งหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ในการจัดการแก้ปัญหานี้ได้ คือการใช้ปุ๋ยผสมธาตุสังกะสีในการป้องกันด้านอาหาร หรือการเสริมธาตุสังกะสีเข้าไปในอาหาร เรามีความยินดีที่ฉันทามติ Copenhagen ได้จัดให้ปัญหาการขาดธาตุสังกะสีเป็นปัญหาอันดับต้นๆของโลก และจะรับภาระด้านงบประมาณในการดำเนินงาน”
                ปัจจุบัน IZA ได้มีการประเมินวิธีที่ดีที่สุดที่จะจัดการตามคำแนะนำของฉันทามติ Copenhagen พร้อมกับการสำรวจโอกาสความร่วมมือในโครงการเสริมธาตุสังกะสีในระดับโลก

สมาคมสังกะสีนานาชาติในนามของอุตสาหกรรมสังกะสี
 
ซึ่งเป็นผู้นำของโลกในการสนับสนุนโครงการที่มีเป้าหมายในการจัดการการขาดธาตุสังกะสี
เยี่ยมชมได้ที่เว็บไซด์ : www.zinc-health.org และ
         www.zinc-crops.org
 

 
 
 
 
 

 
เอกสารสิ่งพิมพ์

สังกะสี กรณีศึกษา : ในตุรกี article
ข้อเท็จจริงของธาตุสังกะสีต่อข้าวโพด article
ข้อเท็จจริงของธาตุสังกะสี : คำตอบเรื่องปุ๋ยใน FAQ’s article
ธาตุสังกะสี : ปุ๋ยที่จำเป็นสำหรับพืช article
ข้อเท็จจริงของธาตุสังกะสีต่อข้าว article
ข้อเท็จจริงของธาตุสังกะสีต่อข้าวสาลี article
IZA ร่วมพลังกับ UNICEF เพื่อลดการขาดธาตุสังกะสีในเด็ก
Zinc...essential for life สังกะสีเพื่อชีวิต article
ความคิดริเริ่มเพื่อยกระดับการดำรงชีวิต การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กขาดสารอาหาร article
ความรู้นอกกะลา 8 (สินทรัพย์ในปฐพี) ตอน กะลาเคลือบสังกะสี articleZincInfoThailand.com Copyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 26-27 เลขที่ 191/18-25 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110