ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ความรู้เกี่ยวกับสังกะสี
dot
bulletสังกะสีคืออะไร
bulletสังกะสีรีไซเคิล
bulletสาระน่ารู้เกี่ยวกับสังกะสี
dot
ประโยชน์สังกะสีต่ออุตสาหกรรม
dot
bulletชุบเคลือบเหล็ก
bulletฉีดขึ้นรูปชิ้นงาน
bulletเคมีภัณฑ์
bulletทองเหลือง
dot
สังกะสีกับสุขภาพ
dot
bulletสังกะสีสำคัญต่อสุขภาพ
bulletบทความสังกะสีกับสุขภาพ
dot
สังกะสีกับพืช
dot
bulletสังกะสีจำเป็นต่อพืช
bulletบทความสังกะสีกับพืช
dot
ข่าวสาร/กิจกรรม
dot
bulletกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์
bulletข่าวสังกะสีจากสื่อมวลชน
dot
เอกสารสื่อเผยแพร่
dot
bulletเอกสารสิ่งพิมพ์
bulletเอกสารงานวิจัย
bulletสื่อมัลติมีเดีย


บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
สมาคมผู้ผลิตสังกะสีระหว่างประเทศ
LME
Wiki สังกะสี


ธาตุสังกะสี : ปุ๋ยที่จำเป็นสำหรับพืช article

 

                 ธาตุสังกะสีจำเป็นสำหรับพืช
ปุ๋ย
       ปุ๋ยถูกนำมาใช้ในการเกษตรและพืชสวนเพื่อให้ธาตุอาหารที่จำเป็นแก่พืชและดิน โดยธรรมชาติดินจะมีส่วนประกอบของธาตุอาหารพืชอยู่แล้ว แต่มีความผันแปรค่อนข้างมาก และพบเสมอว่ามีความเหมาะสมต่อความสมบูรณ์และการเจริญเติบโตของพืชที่ต่ำ การสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ของดินมีผลมาจากการทำให้ดินเกิดการเสื่อมลงอย่างช้าๆของธาตุอาหารพืช โดยไม่มีการใส่ทดแทน ปัญหานี้มักเกิดขึ้นมากโดยเฉพาะในประเทศที่กำลังพัฒนา ที่มีการใช้ปุ๋ยในพืชอาหารหลักในปริมาณที่ต่ำ ปุ๋ยสามารถใช้ทดแทนในดินที่ขาดธาตุอาหารและทำให้สภาพแวดล้อมในการปลูกพืชดีขึ้น ได้มีการแนะนำในฟาร์มมา
กว่าหนึ่งร้อยปีมาแล้วว่า ปุ๋ยจะช่วยให้ผลผลิตและคุณภาพของพืชเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยสนับสนุนการเพิ่มการผลิตทางการเกษตรอย่างมากมาย ซึ่งนำไปสู่อาหารที่มีคุณภาพดีและมีปริมาณที่มากสำหรับมนุษย์และสัตว์
 
ธาตุอาหารพืช
พืชต้องการทั้งธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรอง (จุลธาตุ) ที่จำเป็นต่อความสมบูรณ์ การเจริญเติบโตและให้ผลผลิต ธาตุอาหารหลัก เช่น ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโปแตสเซียม (K) ถูกใช้ในปริมาณที่มาก ส่วนจุลธาตุ (ธาตุอาหารรอง) แม้ว่าจะมีความต้องการในปริมาณที่น้อย แต่ก็มีความสำคัญต่อความสมบูรณ์และการเจริญเติบโตของพืชเช่นกัน และหนึ่งในจุลธาตุที่จำเป็นเหล่านี้ คือ ธาตุสังกะสี
 
การขาดธาตุสังกะสี
เมื่อพืชได้รับธาตุสังกะสีในปริมาณที่ไม่เพียงพอ การทำงานทางด้านชีวเคมีของพืชจะลดลง ก่อให้เกิดผลเสียต่อความแข็งแรงและการเจริญเติบโตของพืช มีผลทำให้ผลผลิตลดลง และมีคุณภาพไม่ดี ในกรณีที่มีการขาดธาตุสังกะสีอย่างรุนแรง พืชจะแสดงอาการเครียดให้เห็น เช่น พื้นที่ใบจะเหลืองซีด ใบมีสีบรอนซ์ ใบมีขนาดเล็กแคระแกรน ซีดขาว และอยู่รวมเป็นกระจุก ส่วนอาการที่แฝงอยู่และไม่ปรากฏอาการให้เห็น เช่น ผลผลิตลดลงอย่างมาก ซึ่งไม่สามารถตรวจหาสาเหตุได้เป็นเวลาหลายปี ถ้าไม่มีการนำดินหรือพืชไปวิเคราะห์และจัดการแก้ไข
          การศึกษาขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) แสดงให้เห็นว่าสังกะสีเป็นจุลธาตุที่มีการขาดมากที่สุด มีการแพร่ขยายอย่างกว้างขวางในดินชนิดต่างๆ ในหลายๆ พื้นที่ทางเกษตร โดยเฉพาะในแถบเอเชีย แอฟริกา และตะวันออกกลาง เช่นเดียวกับในเม็กซิโก อเมริกา และออสเตรเลีย
          พืชหลายๆชนิดรวมทั้งพืชอาหารหลัก (ข้าว ข้าวสาลี ข้าวโพด ข้าวฟ่าง) ผลไม้ชนิดต่างๆ (ส้ม แอปเปิ้ล ฝรั่ง สับปะรด) ถั่ว กาแฟและชา ผัก (แครอท มันฝรั่ง มะเขือเทศ) รวมทั้งพืชที่ไม่ใช่พืชอาหาร (ฝ้าย ปอป่าน) ได้รับผลกระทบจากการขาดธาตุสังกะสี
 ธาตุอาหารและความสมบูรณ์แข็งแรงของพืช
          พืชจัดเป็นแหล่งให้อาหารและธาตุอาหารที่สำคัญสำหรับมนุษย์และสัตว์ ประชาชนดำรงชีวิตอยู่ได้โดยการบริโภคพืชธัญพืช ได้แก่ ข้าวสาลี ข้าว และข้าวโพดเป็นอาหารหลัก โดยปกติพืชเหล่านี้จะมีธาตุสังกะสีในปริมาณน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อปลูกในดินที่ขาดธาตุสังกะสี เกือบ 50% ของดินปลูกพืชธัญพืชทั่วโลกพบว่ามีการขาดธาตุสังกะสี และ 1 ใน 3 ของประชากรโลก คาดว่าเสี่ยงต่อการขาดธาตุสังกะสี ซึ่งจะนำไปสู่ปัญหาทางสุขภาพรวมถึงการตอบสนองของภูมิคุ้มกันที่เลวลง ทำให้การเจริญเติบโตและพัฒนาการลดลง ในพื้นที่เหล่านี้การขาดธาตุสังกะสีจัดเป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับที่ห้า ที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรค และเป็นอันดับที่ 11 ของปัจจัยเสี่ยง 20 อันดับแรกของโลก องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้อ้างว่าการตายของประชากรทั่วโลกในแต่ละปีจำนวน 800,000 คน มีสาเหตุมาจากการขาดธาตุสังกะสี และชี้ให้เห็นว่าการขาดธาตุสังกะสีมีความเกี่ยวข้องอย่างมากกับการบริโภคอาหารที่มีปริมาณธาตุสังกะสีไม่เพียงพอ การปรับปรุงสภาวะของธาตุอาหารสังกะสีของพืชที่ใช้เป็นอาหาร โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ดินมีการแพร่ขยายการขาดธาตุสังกะสี ถูกจัดไว้เป็นอันดับแรกในการต่อสู้กับภาวการณ์ขาดสารอาหารหรือ “ความหิวโหยที่ซ่อนอยู่” ในมนุษย์และสัตว์
 
การแก้ไขการขาดธาตุสังกะสีในพืช
          การแก้ปัญหาการขาดธาตุสังกะสีในพืชและดินที่รวดเร็วและได้รับผลตอบแทนที่ดีคือ การใช้ปุ๋ยที่มีส่วนผสมของธาตุสังกะสี วัสดุที่ใช้ให้ปุ๋ยสังกะสีมี 2 ชนิดหลักๆ ได้แก่        
          -สารประกอบอนินทรีย์
          -สารประกอบอินทรีย์
          ในระหว่างสารประกอบอนินทรีย์ทั้งหมด ซิงก์ซัลเฟตจัดว่าเป็น วัสดุที่นำมาใช้ในการให้ธาตุสังกะสีมากที่สุด เนื่องจากมีคุณสมบัติละลายได้สูง และใช้ประโยชน์ได้ทั้งในรูปผลึกและเม็ด คุณสมบัติในการละลายจัดเป็นกุญแจสำคัญต่อประสิทธิภาพของปุ๋ย สารประกอบอนินทรีย์ชนิดอื่นที่ใช้ในการให้ปุ๋ยสังกะสี ได้แก่ ซิงก์ไนเตรท ซัลเฟอรัสซิงก์ ซิงก์ซัลเฟตชนิดต่างๆ และซิงก์ออกไซด์
          ส่วนสารประกอบสังกะสีอินทรีย์ที่ใช้ในการให้ธาตุสังกะสี ได้แก่ chelate สังเคราะห์ชนิดต่างๆ เช่น Zn-EDTA , Zn-HEDTA, ซิงก์โพลีฟลาโวนอยด์ และซิงก์ลิกโนซัลโฟเนต
          ธาตุสังกะสีอาจใช้ได้ทั้งในรูปปุ๋ยเดี่ยว หรือปุ๋ยผสมที่ประกอบด้วยหนึ่งชนิดหรือมากกว่าของธาตุอาหารหลักไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปแตสเซียม นอกจากนี้ ธาตุสังกะสียังจัดเป็นธาตุที่สำคัญสำหรับปุ๋ยชนิดพิเศษที่ประกอบด้วยสัดส่วนของธาตุอาหารทั้งหมดที่จำเป็นเฉพาะสำหรับพืชแต่ละชนิด แต่ละสถานที่และแต่ละเวลา
 
 
 
 
วิธีการใส่ปุ๋ยสังกะสี
การใส่ปุ๋ยสังกะสีแก่พืชและดินมีหลายวิธี ดังนี้
1.โดยการฉีดพ่นทางใบ               - เพื่อให้พืชดูดซึมผ่านทางใบ
2.การใส่ลงในดิน          - เพื่อให้รากดูดธาตุไปใช้ประโยชน์
3.ให้ในช่วงการให้น้ำ - ธาตุอาหารจะให้ผ่านระบบการให้น้ำ        4.ให้กับเมล็ดพืช
          การให้ธาตุสังกะสีในแต่ละวิธีจะมีประโยชน์แตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของพืช ลักษณะของดิน ชนิดและส่วนประกอบของปุ๋ย นอกจากนี้การผสมผสานวิธีการให้ปุ๋ยหลายรูปแบบเข้าด้วยกันมีความเป็นไปได้ และนำไปสู่การเพิ่มผลผลิต และคุณภาพที่ดีของพืช การใส่ปุ๋ยสังกะสีจะช่วยสร้างสมดุลของธาตุอาหารที่จำเป็นชนิดอื่นๆอีกด้วย ดังนั้นการวางแผนการสร้างสมดุลของปุ๋ยระหว่างธาตุอาหารหลัก และธาตุอาหารรอง (จุลธาตุ) ควรมีการจัดการให้เหมาะสมเช่นเดียวกับการวิเคราะห์ดินและพืช
 
การใช้ปุ๋ย
ปุ๋ยจะใส่ลงในดินและพืชเพื่อป้องกันการขาดธาตุ อย่างไรก็ตามการใช้ปุ๋ยจะเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติสูง ในสภาวะที่มีการขาดแคลนทางโภชนาการอย่างต่อเนื่อง ปริมาณพืชลดลง แต่ประชากรโลกที่เพิ่มขึ้น เสบียงอาหารของโลกโดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาจำเป็นต้องผลิตให้เพิ่มมากขึ้นทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ เนื่องจากพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการปลูกพืชมีจำกัด ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเพิ่มผลผลิตของพืชต่อพื้นที่ให้มากขึ้น ในพื้นที่ที่จุลธาตุมีจำกัด การนำปุ๋ยจุลธาตุมาใช้จะสามารถช่วยในการเพิ่มผลผลิตพืชและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและคุณภาพของพืช
 
สรุป
          สังกะสีจัดเป็นปุ๋ยที่สามารถเพิ่มคุณภาพและผลผลิตของพืชอย่างเห็นได้ชัด การเพิ่มธาตุสังกะสีให้แก่พืช มนุษย์และสัตว์ โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา จะให้ผลตอบแทนที่ดีขึ้น จะต้องมีการเพิ่มระดับความต้องการของธาตุสังกะสีด้วย
 


สิ่งตีพิมพ์นี้ได้ข้อมูลจาก :
-Fertillizers and their Efficient Use, Prof.Ismail Cakmak, Sabanci University, Istanbul, Turkey.
-Plant Nutrients for Food Security, International Fertillizer Industry Association (IFA).Zinc-The Vital Micronutrient for Healthy, High-Value Crops, Prof.Emeritus Brian Alloway, University of Reading, U.K.
-Zinc in Soils and Crop Nutrition, Prof.Emeritus Brian Alloway, University of Reading, U.K.
-The World Health Report 2002:Reducing Risks, Promoting Healthy Life, World Health Organization(WHO).
รูปภาพ: หน้าปก: แปลงทดลองข้าวสาลี: International Fertillizer Industry Association (IFA);
ด้านใน: เด็กกับแอปเปิ้ล: USDA-United States Department of Agriculture

 




เอกสารสิ่งพิมพ์

สังกะสีกับสุขภาพ article
สังกะสี กรณีศึกษา : ในตุรกี article
ข้อเท็จจริงของธาตุสังกะสีต่อข้าวโพด article
ข้อเท็จจริงของธาตุสังกะสี : คำตอบเรื่องปุ๋ยใน FAQ’s article
ข้อเท็จจริงของธาตุสังกะสีต่อข้าว article
ข้อเท็จจริงของธาตุสังกะสีต่อข้าวสาลี article
IZA ร่วมพลังกับ UNICEF เพื่อลดการขาดธาตุสังกะสีในเด็ก
Zinc...essential for life สังกะสีเพื่อชีวิต article
ความคิดริเริ่มเพื่อยกระดับการดำรงชีวิต การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กขาดสารอาหาร article
ความรู้นอกกะลา 8 (สินทรัพย์ในปฐพี) ตอน กะลาเคลือบสังกะสี article



ZincInfoThailand.com Copyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 26-27 เลขที่ 191/18-25 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110